Nothing, yet everything tar sig ton

New York kompositören Mr. Margin Alexander tolkar och översätter målningen till musik.